Ik ben Marcus Postma en woon in Doezum. Dit is een dorp gelegen in het Westerkwartier in de provincie Groningen. Sinds 2008 ben ik lid van het stamboek.

Mijn roots liggen in de schapenhouderij. Ik was in het verleden actief als zelfstandig ondernemer in de veehouderij en veehandel. Naast een baan houd ik mij hobbymatig bezig met het fokken van de stamboek texelaar.

Momenteel lopen er 23 fokooien en 12 jaarling ooien op het bedrijf. Wij gebruiken hiervoor circa 4 hectare zandgrond. Op de keuringen zowel op regionaal als landelijk niveau heb ik al mooie successen behaald.

Ik heb meteen een goede start kunnen maken omdat we met best fokmateriaal zijn begonnen. Hierbij zijn we niet gegaan voor goedkope schapen maar dieren met veel kwaliteit en een beste afstamming.

Deze schapen zijn afkomstig van Mts. Vellenga uit Eenrum, royaal ontwikkelde dieren met veel type en een hoge vruchtbaarheid. Ook heb ik toen nog enkele ooilammeren gekocht bij dhr.Voogd uit Aduard. We hebben ook nog enkele ooien bij van Diepen uit Spierdijk Noord Holland aangekocht uit deze ooien zijn in combinatie met de Vellenga ooien hele beste nakomelingen geboren die er tot op heden toe doen. Ooi 78404, 78416  78589 30649 rammen 78484 30675 30764 64870.

Deze dieren hebben het bij ons heel goed gedaan.