Gebruikt ram 6465 30675, ram 0228 5504 en 6400 30466.